Boformen Sporet

Boformen Sporet er etableret med henblik på, at kunne tilbyde et optimalt tilbud til vores borgere. Vi kan tilbyde en personalegruppe med mellem 3 og 14 års erfaring fra deres tidligere botilbud og der er således et indgående kendskab til borgerne.

Størstedelen af personalegruppen har en neuropædagogisk grunduddannelse, to har derudover en neuropsykiatrisk efteruddannelse. Der arbejdes på Sporet ud fra en neuropædagogisk tilgang. Ved at kortlægge beboernes ressourcer, kan vi tilrettelægge en hverdag, der både er overskuelig, men også indeholder udfordringer og som sikrer de bedste muligheder for udvikling. Vi tænker ”bagom” og er hele tiden opmærksomme på, at enhver handling giver mening for den, der udfører handlingen.

 

Find vej til Sporet