Om Boformen Sporet

Boformen Sporet er en fondsejet institution, som startede i 2015.

Boformen Sporet er et specialpædagogisk helhedstilbud efter §108, med både dagbeskæftigelse og boform. Dette for at beboerne oplever sammenhæng, overskuelighed og kontinuitet i hverdagen og i personalet der omgiver dem.

Målet er at beboerne får en tryg hverdag, hvor de trives. At krav og udfordringer for den enkelte er tilpasset, så der er et godt udgangspunkt for udvikling af færdigheder, til at kunne klare en hverdag så selvhjulpen som muligt.

Målet med at skabe et helhedstilbud, hvor fritidstilbud, praktisk dagligt arbejde og boform hænger sammen, er at beboerne får sammenhæng og kontinuitet i hverdagen; at der er overensstemmelse i den pædagogiske tilgang og de udfordringer der stilles beboeren.

Vi har pt. 2 ledige pladser.