Målgruppe

Boformen henvender sig til mennesker med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Aldersgruppen er fra 18 år og opefter. Der er på boformen plads til 6 beboere.

Fælles for målgruppen er, at de har et udtalt behov for struktur, genkendelighed og forudsigelighed. De har behov for pædagogisk støtte hele døgnet ift personlig hygiejne, måltider, medicintagning, praktiske gøremål, madlavning, rengøring, transport, økonomi, kontakt med familie/netværk, læge/tandlæge-besøg, frisør mm.

Der modtages ikke beboere med misbrugsproblematikker eller udtalte fysiske handicaps, som gør at de ikke er mobile.